browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Home

Stichting Abantwane Belanga “children of the Sun”, is opgericht in 2013 omdat wij op een of andere manier geraakt werden door de gebeurtenissen in Zuid Afrika, hetzij omdat we er wonen & werken, hetzij door de vele vakanties, hetzij door onze contacten met NGO’s of om andere redenen. Er bestond een sterke behoefte om vanuit Zd Afrika en vanuit Nederland een aantal projecten in en rond Johannesburg in Zuid Afrika periodiek, eenmalig of blijvend te ondersteunen.

Wij, Stichting Abantwane Belanga, denken mede door onze persoonlijke band met een aantal andere NGO’s in de regio Johannesburg, maar ook dankzij ons eigen netwerk in Nederland, een goede mediator te kunnen zijn tussen deze projecten en de vele Nederlandse instanties. Dankzij jarenlange ervaring met o.a het Sithand’Izingane Care Project, denken wij ook de expertise in huis te hebben om instanties in Nederland te kunnen overtuigen van de noodzaak om deel te nemen aan de werkzaamheden en activiteiten van onze stichting die bijdragen aan het welzijn van een grote groep kinderen, jongeren en volwassenen. 
Stichting Abantwane Belanga kent genoemde projecten en initiatieven, gedoneerde gelden worden rechtstreeks en gecontroleerd 100% ingezet.

Onze doelstelling:

De stichting heeft ten doel het beschikbaar stellen van geld of goederen ter ondersteuning van een of meerdere lokale projecten (NGO) in en rond Johannesburg, Zuid Afrika, waarbij verbetering van het welzijn en de levensstandaard van kinderen en jongeren in door HIV/AIDS getroffen families wordt nagestreefd.