browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Home

Stichting Abantwane Belanga “children of the Sun”, is opgericht in 2013 door vier goede vrienden Anke, Maarten, Miran en Ronald, die op een of andere manier geraakt zijn door de gebeurtenissen in Zuid Afrika, hetzij omdat we er wonen & werken (Maarten en Anke), hetzij door de vele vakanties (Ronald en Miran) of om andere redenen. Er bestaat bij ons een sterke behoefte om vanuit Zd Afrika en vanuit Nederland het HIV/AIDS Care Project Sithand’Izingane in Tsakane, zuid oost van Johannesburg in Zuid Afrika blijvend te ondersteunen.

Wij als Stichting Abantwane Belanga zijn bekend met het werk van Sithand’Izingane, doordat Anke en Maarten in 2007  in Zuid Afrika zijn gaan wonen en ook daadwerkelijk aan de slag zijn gegaan bij het project. Dit heeft gezorgd voor een meer dan speciale band met alle mensen die er werken, maar meer nog met de kinderen en de jongeren om wie het allemaal te doen is. De afgelopen jaren hebben we gezien en ondervonden dat de financiële ondersteuning vanuit zowel Zuid Afrika als Nederland om allerlei redenen minder wordt en dat bedrijven en ook overheidsinstanties vaak huiverig zijn geworden om financiële ondersteuning te bieden.
Wij, Stichting Abantwane Belanga, denken mede door onze persoonlijke band met Sithand’Izingane Care Project, met een aantal andere NGO’s in de regio Tsakane, maar ook dankzij ons eigen netwerk in Nederland, een goede mediator te kunnen zijn tussen deze projecten en de vele Nederlandse instanties. Dankzij jarenlange ervaring met Sithand’Izingane Care Project, denken wij ook de expertise in huis te hebben om instanties in Nederland te kunnen overtuigen van de noodzaak om deel te nemen aan de werkzaamheden en activiteiten van onze stichting die bijdragen aan het welzijn van een grote groep kinderen, jongeren en volwassenen in Tsakane.
Stichting Abantwane Belanga kent genoemde projecten en initiatieven, gedoneerde gelden worden rechtstreeks en gecontroleerd 100% ingezet.

Onze doelstelling:

De stichting heeft ten doel het beschikbaar stellen van geld of goederen ter ondersteuning van een of meerdere lokale projecten (NGO) in Tsakane & East Rand, Zuid Afrika, waarbij verbetering van het welzijn en de levensstandaard van kinderen en jongeren in door HIV/AIDS getroffen families wordt nagestreefd.