browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Home

Stichting Abantwane Belanga “children of the Sun”, is opgericht in 2013 door vier goede vrienden Anke, Maarten, Miran en Ronald, die op een of andere manier geraakt zijn door de gebeurtenissen in Zuid Afrika, hetzij omdat we er wonen & werken (Maarten en Anke), hetzij door de vele vakanties (Ronald en Miran) of om andere redenen. Er bestaat bij ons een sterke behoefte om vanuit Zd Afrika en vanuit Nederland een aantal projecten in en rond Johannesburg in Zuid Afrika blijvend te ondersteunen.

Het verhaal mbt het Sithand’Izingane care project is door omstandigheden gewijzigd. Het management van het project besloot in 2019 nogal plotseling om de samenwerking met onze stichting Abantwane Belanga op te zeggen en geen verzoeken voor financiële ondersteuning meer in te dienen. Ook werden alle andere banden met andere Europese sponsoren opgezegd, met als reden dat het te veel werk was om steeds maar weer de sponsoren te bedanken en verantwoording af te leggen. Een beslissing met grote gevolgen voor het project. Wij hebben daarover meerdere gesprekken gevoerd met het management maar hun beslissing was zeer duidelijk en niet herroepbaar. Heel spijtig maar als stichting bepalen wij niet het beleid van een NGO en is dit een eigen afweging en besluit.

Wij, Stichting Abantwane Belanga, denken mede door onze persoonlijke band met een aantal andere NGO’s in de regio Johannesburg, maar ook dankzij ons eigen netwerk in Nederland, een goede mediator te kunnen zijn tussen deze projecten en de vele Nederlandse instanties. Dankzij jarenlange ervaring met Sithand’Izingane Care Project, denken wij ook de expertise in huis te hebben om instanties in Nederland te kunnen overtuigen van de noodzaak om deel te nemen aan de werkzaamheden en activiteiten van onze stichting die bijdragen aan het welzijn van een grote groep kinderen, jongeren en volwassenen. 
Stichting Abantwane Belanga kent genoemde projecten en initiatieven, gedoneerde gelden worden rechtstreeks en gecontroleerd 100% ingezet.

Onze doelstelling:

De stichting heeft ten doel het beschikbaar stellen van geld of goederen ter ondersteuning van een of meerdere lokale projecten (NGO) in en rond Johannesburg, Zuid Afrika, waarbij verbetering van het welzijn en de levensstandaard van kinderen en jongeren in door HIV/AIDS getroffen families wordt nagestreefd.