browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Jaarverslag 2018

Posted by on 24 maart 2019

Het jaarverslag 2018 is klaar en kan openbaar worden gemaakt voor iedereen die maar wil weten en zien hoe wij ons geld binnen krijgen, maar veel belangrijker waar wij het geld aan besteden. Dit jaar hebben wij het Sithand’Izingane project ook weer financieel en materieel ondersteunt en dat is allemaal te lezen in het jaarverslag 2018.

Comments are closed.