browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

JAARVERSLAG 2020

Posted by on 23 februari 2021

Stichting Abantwane Belanga is verheugd om het Jaarverslag 2020 te presenteren aan onze vrienden, sponsoren, volgers, NGO’s, partners. Het jaar 2020 was in velerlei opzichten weer een bijzonder jaar waarin wij echter niet heel actief konden zijn zoals u dat van ons gewend bent. Het huidige jaarverslag geeft in woord en beeld verslag van onze (beperkte) activiteiten van het afgelopen jaar met daarbij natuurlijk een financieel verslag.


Comments are closed.