browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Jaarverslag 2020

Posted by on 23 February 2021

Stichting Abantwane Belanga is verheugd om het Jaarverslag 2020 te presenteren aan onze vrienden, volgers, sponsoren, partners, NGO’s. Het verslag geeft in woord en beeld verslag van onze activiteiten in 2020 en aan het einde vind u ook ons financieel verslag van afgelopen jaar.

Comments are closed.