browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Wie wij zijn

Stichting Abantwane Belanga is ontstaan vanuit een grote liefde voor het land Zuid Afrika; zijn inwoners en zijn cultuur. De stichting heeft momenteel een dagelijks bestuur dat het werk werk van de stichting ondersteunt. Vanaf January 2024 zal de samenstelling van het bestuur wijzigen en zijn de posities van Secretaris en bestuurslid vacant. Tot het moment dat wij nieuwe bestuursleden hebben gevonden, zal Anke Mastenbroek tijdelijk het penningmeesterschap op zich nemen.

Tot eind January 2024 bestaat het bestuur uit de volgende mensen:
Maarten Bollen,voorzitter
Miran Pluijmakers,penningmeester
Ronald Pluijmakers,secretaris
Anke Mastenbroek,bestuurslid
Marlies Juffermans,bestuurslid

De naam:

Stichting Abantwane Belanga betekent Kinderen van de Zon en is een zinsnede die voorkomt uit het Zulu, één van de 11 officiële talen in Zuid Afrika.
De zon is de oorsprong van alle leven, onze centrale energie en warmtebron, de start van alle groei. Kinderen zijn ook de start van alle groei en de toekomst van een familie, een gezin, het land, z’n cultuur, maar bovenal de toekomst van de groep mensen waarvoor wij ons als Stichting Abantwane Belanga inzetten.