browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Wat wij doen

De stichting tracht haar doelstelling te bereiken door het verrichten van de  volgende concrete werkzaamheden :
Het werven van donateurs en sponsors + aanschrijven van fondsen en aanvragen van subsidies.
Het organiseren van inzamelingsacties (bijv. onze jaarlijkse kerst-actie) en activiteiten op scholen of verkoop artikelen om daarmee financiële middelen te verwerven.
Het in de publiciteit brengen van onze plannen via lezingen, free publicity, nieuwsbrief, website, folders en evt. social-media.

  • De stichting dient het algemeen belang
  • De stichting heeft geen winstoogmerk
  • De bestuursleden ontvangen geen financiële beloning voor hun werk en doen dit “Om-Niet”
  • De stichting heeft geen overhead en geen personeelskosten

Wat wij al gedaan hebben

Activiteiten plan voor 2020 – 2025

Aangezien Covid-19 nog wel enige tijd onder ons zal zijn, vinden wij het als bestuur moeilijk om concrete acties op touw te zetten en te plannen. De toekomst is onzeker en kleinschaligheid is wat wij daarbij ambiëren. Als bestuur hebben wij een aantal werkzaamheden gepland die centraal zullen staan in de komende 5 jaar. De focus ligt daarbij op verdere samenwerking met een aantal NGO’s in de Johannesburg regio. Concrete afspraken hebben wij nog niet kunnen maken vanwege Covid-19 maar zodra de projecten weer open gaan zullen wij hernieuwd inzetten op het opstarten van deze concrete samenwerking. Op dit moment zijn er een aantal concrete acties die wij doen:

De creche / ECD Centre van de oud-medewerker van Sithand’Izingane zullen wij ook de komende jaren blijven volgen en supporten. Daarover zijn concrete afspraken gemaakt met de oprichtster. Daarnaast ondersteunen wij momenteel een familie waar de dochter niet naar school kan omdat de financiële middelen hiervoor ontbreken. De dochter (15 jaar) heeft het syndroom van Down en moet daardoor naar een speciale vorm van onderwijs / begeleiding. Met de stichting ondersteunen wij het gezin en betalen wij voor bepaalde tijd de school- en transportkosten.

Vrijwilligerswerk / Breekjaar / Tussenjaar / Stages vanuit NL in de richting van de NGO’s in Zd Afrika zullen wij blijven ondersteunen in samenwerking met Sisiza-Ukusiza. De focus ligt daarbij op daadwerkelijke hulp ter plekke in de NGO’s door de vrijwilligers en/of social workers voor korte of lange termijn. Korte termijn is minimaal 4-6 weken. Lange termijn is minimaal 3 maanden. Met de verschillende NGO’s zijn wij hierover in gesprek.

Fondsenwerving:

De komende jaren zal de wijze van fondsenwerving zeer zeker veranderen. Vooral onze eigen contacten en netwerk worden regelmatig aangesproken en veel gaat nog steeds via mond to mond reclame. Wij zullen zeker geen grote internet acties en fundraising acties doen via social media.

2019 – 2021 Een jaar met veel Covid en daardoor weinig actie

Deze periode kenmerkt zich door weinig concrete activiteiten ter ondersteuning van de NGO’s mede ingegeven door de Corona Pandemic waardoor de meeste projecten geheel of gedeeltelijk zijn gesloten maar waar wij ook geen markten e.d konden bezoeken om onze producten te verkopen. Eind 2019 liet het Sithand’Izingane project in Tsakane ons weten geen behoefte meer te hebben aan verdere samenwerking, iets dat ons zeer verbaasde gezien de zeer innige en warme relatie die wij de afgelopen 12 jaar met elkaar hadden opgebouwd. We hebben een aantal gesprekken gehad met het bestuur en management maar de beslissing was al genomen. Als Stichting betreuren wij dit ten zeerste maar we respecteren het besluit van het bestuur van het project.

Begin 2021 kregen wij een concreet sponsor verzoek van een oud-medewerker van het Sithand’Izingane project die haar eigen ECD centre / creche is gestart. Wij hebben besloten haar te ondersteunen bij de bouw van een toilet gebouw en kleine keuken.

Verder zijn wij dit jaar actief met het zoeken van nieuwe samenwerking met verschillende NGO’s in de Jo’burg regio:

  • Hotel Hope Ministeries in de wijk Melville (Johannesburg)
  • Nkosi’s Haven – Aids orphans project in Johannesburg
  • Global Exploration in Nederland (vrijwilligers project)

2017 – 2019 Diverse grote en kleine klussen:

Nieuwe board room (vergaderruimte) voor het bestuur en management. Uitgevoerd door een aantal goede vrienden van Abantwane Belanga die 3 weken naar SA zijn gereisd om daar onderhoud te plegen aan deuren en ramen; schilderwerk; sanitair etc.

Onderhoud aan de schoolbus die o.a vanwege de slechte kwaliteit van de wegen onderhevig is aan reparaties. De stichting is een aantal keren bijgesprongen op het moment dat er een “nood-situatie” ontstond en er geen vervoer was voor de kinderen.

In de periode van het zgn. dry-season (geen uitbetaling door Department of Social Development) hebben wij tot 2x toe bijgedragen aan de betaling van dagelijkse kosten, maintenance maar ook een aantal salarissen van medewerkers.

De stichting heeft de afgelopen jaren al een aantal projecten ondersteunt. Toen nog niet onder de huidige naam, maar het is wel belangrijk deze projecten te noemen, aangezien het een goed beeld geeft van ons werk en onze betrokkenheid, en bij het werk dat wij ook in de toekomst willen doen.

2014 – 2018 Planning en voorbereidingen voor Sithand’Izingane

De stichting is in nauwe samenwerking met het bestuur van Sithand’Izingane bezig met de voorbereidingen voor de bouw van een tweetal constructies. De eerste is een zgn. BOMA een stalen constructie met dak zonder wanden, met daarbinnen een klein podium en plaats voor een grote groep mensen. Het 2e gebouw wordt een plek met 2 klaslokalen, opslagruimte, klein kantoor, woonruimte voor onze Care Taker, nieuwe wc’s en douches voor jongens en meisjes. De bouw start hopelijk in 2016 als we voldoende fondsen verzamelt hebben.

De totale kosten voor dit bouwproject zijn begroot op ongeveer ZAR 2.5 million.

2013 – Bio – gas en afvalwater scheiding:

We zijn bezig om in samenspraak met een aantal partners onze eigen energie voorziening op te zetten. Het project wil voor de toekomst zelfvoorzienend zijn en met dit bio-gas project kunnen we de kosten terug brengen die nu aan energie op gaan.Daarmee blijft meer geld beschikbaar voor de kinderen. Dankzij ons eigen netwerk krijgen we daarbij hulp van:
Johannesburg RoyalHaskoningDHV
Kaapstad BIO-Box South Africa

2012 – Container met 2e hands kleding & artikelen:

De kleding inzameling loopt zo goed dat we besluiten in 2010 een zee-container te kopen en deze te vullen met de vele dozen kleding speelgoed, schoolspullen en andere artikelen. Mede dankzij de medewerking van RoyalHaskoningDHV – Nederland / Maastricht kunnen we de container financieren en versturen naar Sithand’Izingane.

2011 – Een nieuwe IVECO personenbus:

We helpen het project met het schrijven van een subsidie verzoek aan MIVA-OneMeN in Nederland voor de aanschaf van een nieuwe bus. Onze contacten en het feit dat we nederlands zijn helpt ons daarbij. We organiseren ook de verdere afhandeling, en dankzij onze contacten met Stichting INTABAZWE kunnen we ook het laatste stukje financiering regelen. De bus wordt in 2011 geleverd.

2009 – Koffer met kleding en EHBO spullen:

Het hele verhaal begint in 2009 als Ronald en Miran naar SA reizen en een grote koffer vol met voetbalshirts en EHBO spullen meebrengen. Dit is het begin van onze kleding inzameling.