browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Wat wij doen

De stichting tracht haar doelstelling te bereiken door:
Het verwerven van donateurs en sponsors.
De werving van fondsen via het aanvragen van subsidies.
Het organiseren van inzamelingsacties en activiteiten om financiele middelen te verwerven.
Het in de publiciteit brengen van de plannen via lezingen, nieuwsbrieven, website, folders en socialmedia
Alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin van het woord, verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De stichting dient het algemeen belang.
De stichting heeft geen winstoogmerk.

Wat wij al gedaan hebben

2017 – 2019 Diverse grote en kleine klussen:

Nieuwe board room (vergaderruimte) voor het bestuur en management. Uitgevoerd door een aantal goede vrienden van Abantwane Belanga die 3 weken naar SA zijn gereisd om daar onderhoud te plegen aan deuren en ramen; schilderwerk; sanitair etc.

Onderhoud aan de schoolbus die o.a vanwege de slechte kwaliteit van de wegen onderhevig is aan reparaties. De stichting is een aantal keren bijgesprongen op het moment dat er een “nood-situatie” ontstond en er geen vervoer was voor de kinderen.

In de periode van het zgn. dry-season (geen uitbetaling door Department of Social Development) hebben wij tot 2x toe bijgedragen aan de betaling van dagelijkse kosten, maintenance maar ook een aantal salarissen van medewerkers.

De stichting heeft de afgelopen jaren al een aantal projecten ondersteunt. Toen nog niet onder de huidige naam, maar het is wel belangrijk deze projecten te noemen, aangezien het een goed beeld geeft van ons werk en onze betrokkenheid, en bij het werk dat wij ook in de toekomst willen doen.

2014 – 2018 Planning en voorbereidingen voor Sithand’Izingane

De stichting is in nauwe samenwerking met het bestuur van Sithand’Izingane bezig met de voorbereidingen voor de bouw van een tweetal constructies. De eerste is een zgn. BOMA een stalen constructie met dak zonder wanden, met daarbinnen een klein podium en plaats voor een grote groep mensen. Het 2e gebouw wordt een plek met 2 klaslokalen, opslagruimte, klein kantoor, woonruimte voor onze Care Taker, nieuwe wc’s en douches voor jongens en meisjes. De bouw start hopelijk in 2016 als we voldoende fondsen verzamelt hebben.

De totale kosten voor dit bouwproject zijn begroot op ongeveer ZAR 2.5 million.

2013 – Bio – gas en afvalwater scheiding:

We zijn bezig om in samenspraak met een aantal partners onze eigen energie voorziening op te zetten. Het project wil voor de toekomst zelfvoorzienend zijn en met dit bio-gas project kunnen we de kosten terug brengen die nu aan energie op gaan.Daarmee blijft meer geld beschikbaar voor de kinderen. Dankzij ons eigen netwerk krijgen we daarbij hulp van:
Johannesburg RoyalHaskoningDHV
Kaapstad BIO-Box South Africa

2012 – Container met 2e hands kleding & artikelen:

De kleding inzameling loopt zo goed dat we besluiten in 2010 een zee-container te kopen en deze te vullen met de vele dozen kleding speelgoed, schoolspullen en andere artikelen. Mede dankzij de medewerking van RoyalHaskoningDHV – Nederland / Maastricht kunnen we de container financieren en versturen naar Sithand’Izingane.

2011 – Een nieuwe IVECO personenbus:

We helpen het project met het schrijven van een subsidie verzoek aan MIVA-OneMeN in Nederland voor de aanschaf van een nieuwe bus. Onze contacten en het feit dat we nederlands zijn helpt ons daarbij. We organiseren ook de verdere afhandeling, en dankzij onze contacten met Stichting INTABAZWE kunnen we ook het laatste stukje financiering regelen. De bus wordt in 2011 geleverd.

2009 – Koffer met kleding en EHBO spullen:

Het hele verhaal begint in 2009 als Ronald en Miran naar SA reizen en een grote koffer vol met voetbalshirts en EHBO spullen meebrengen. Dit is het begin van onze kleding inzameling.